Vår medverkan för bättre miljö

Vi måste alla hjälpa till att skapa en bra miljö Gemensamt ska vi agera så att påfrestningarna på miljön minskar.

R-Bostäder ABs främsta bidrag till att reducera påfrestningarna på miljön har varit att byta uppvärmningssystem från olja till pellets.
Det har varit stora investeringar, som vi nu ser fördelarna med.Vi har reducerat förbrukningen av olja med ca 40 ton per år.

Uppvärmning

När vi förvärvade fastigheterna, värmdes de upp med olja, vilket är dåligt för miljön.
Som alla vet har oljepriset under 2000-talet ökat mycket kraftig. Därför har det varit nödvändigt att ändra uppvärmningssystem.

På Skyttelvägen i Tidan och i Ulvåker har vi ersatt de gamla anläggningarnas oljeeldning, med pelletspannor.

På Vårlundavägen var en pelletspanna nyligen installerad när vi förvärvade fastigheterna i maj 2007. Vi har förfinat detta system, vilket inneburit stora investeringar.

Pelletspannor kräver lite extra tillsyn för att de ska fungera bra. Kalla vinterdagar förbrukar vi mycket pellets.
Vi kommer därför installera en ny panna i Ulvåker och bygga ut pelletssilon.

Att inte slösa med energi

Även om vi har gått över till uppvärmning av fastigheterna genom eldning av pellets,
är det viktigt att vi alla - både av miljö- och ekonomiska skäl - inte slösar med energi.

1. I den gula fastigheten i Ulvåker ska Du vädra med fönster på vid gavel i 3-5 minuter, därefter stänga. Undvik att ha fönster öppet på glänt under längre tid.

2. I de nybyggda två gula fastigheterna i Ulvåker samt i fastigheterna i Tidan finns det ett modernt ventilationssystem som medför att Du inte ska vädra genom att öppna fönster eller balkongdörrar.
Om man öppnar fönster, kan förlorar ventilationssystemet kraftigt i effekt.

3.Diska aldrig under rinnande varmvatten!

4.Kör diskmaskinen på de längre programmen, som inte diskar med lika varmt vatten.

5.Ha dörren till badrum och – i Ulvåker – till lägenhetens tvättstuga öppna, för att vädra ut fukt och få ett behagligare inomhusklimat.
(Särskilt viktigt på vintern då luften i träfastigheter kan bli torr.)

6.Vi mår alla bäst om inomhustemperaturen är högst 20 grader, i sovrum några grader lägre.

7.Möblera klokt – ställ t ex inte soffor vid värmeelement – på grund av att detta förhindrar att värmen sprids på ett bra sätt i rummet.

8.Skruva ned värmen i värmeelementen när Du åker bort några dagar.

9.Frosta regelbundet av kyl och frys. Ha inte onödiga varor i frysen eller kylen.

10.Använd lågenergilampor, släck lamporna när Du inte är hemma.

11.Kör tvättmaskinen först när den är full med tvätt!

Håll ner vattenförbrukningen!

Vi köper kommunalt vatten. Vattenförbrukningen i fastigheterna är särskilt på Skyttelvägen mycket hög,
varför det både av ekonomiska och miljöskäl är viktigt att dämpa förbrukningen.
Det kan vi göra genom att se till att det inte finns några kranar som är otäta och där det därför hela tiden rinner lite vatten.
Och att ingen av oss slösar med vatten.
(Av miljö- och kostnadsskäl är det särskilt viktigt att hushålla med varmvatten.)
Diska t ex inte under rinnande varmvattenkran. Duscha istället för att bada.

Uteplatser, rabatter, blomlådor

Vi ska försöka ta tillvara de fördelar av att drygt hälften av våra lägenheter ligger i markplan.
På stora vägen 6 A och B samt E och F i Ulvåker samt
samtliga lägenheter i bottenplanet på Vårlundavägen i Tidan, ska det framgå av resp. hyreskontrakt
att lägenheten omfattar en uteplats.
Det är resp. hyresgästs uppgift att sköta uteplatsen, ev. rabatter och buskar runt denna.
Grundtanken är också att resp. hyresgäst i bottenvåningen sköter ”sina” rabatter och buskar.

På Vårlundavägen har hälften av lägenheterna både uteplats på en sida av lägenheten och rabatter och buskar på den andra.
För att behålla trivseln i området är det viktigt att dessa sköts väl.

I Ulvåker svarar hyresgästerna i bottenvåningen för de rabatter som finns
vid resp. hyresgästs uteplats samt i det ”blågrå huset” för rabatterna på bägge sidor om den egna lägenheten.

På Skyttelvägen har några lägenheter i bottenvåningen egna rabatter att sköta.
(Vicevärden Anders har redskap, om Du saknar dessa.)

För några av våra äldre hyresgäster kan det vara betungande att sköta rabatter.
Kanske kan någon granne hjälpa Dig?

Många hyresgäster har satt upp egna blomlådor.
Det förhöjer trivseln för oss alla och ger ett välkomnande intryck.

Standard i lägenheten och hyressättning

Hyresförhandlingarna utgår från det s k bruksvärdessytemet.
Värderingen av din lägenhet och hyressättningen sker utgår från jämförbara kommunala bostadsföretagens standard.
T ex när det gäller hur ofta hyresvärden tapetserar om Din lägenhet.

En del hyresgäster vill ha nya tapeter osv. oftare än vad den kommunala mallen anger. Vi är positiva till detta,
under förutsättning att hyresgästen själv gör arbetet, medan vi betalar alla utlägg för tapeter, färg osv.

En förutsättning är dock att hyresvärden först ger sitt godkännande.
Väldigt personliga tapeter – som en hyresgäst kanske är mycket förtjust i – kan nästa hyresgäst anse vara förskräcklig.
I sådana fall säger vi nej, om hyresgästen inte åtar sig att åter tapetsera om vid eventuell avflyttning.

Tillbaka till startsidan


Tillbaka till startsidan


Ring eller mejla om Du vill hyra

Det är brist på lägenheter i Skövde kommun. Vi har därför en liten kö med personer som vill hyra hos oss.

Om du vill ställa dig i kö skriv ut blanketten ”Intresseanmälan” och posta den till oss Box 8303, 192 06 Sollentuna.
Det går också bra att mejla till
carl-johan.kjellander@taby.mejl.telia.com

Du kan också ringa Carl-Johan 070-796 14 38 eller Folke 070-625 75 15 om du vill hyra en lägenhet.
Om du kontaktar oss kan vi berätta om vi har fått några uppsägningar, hur lång kö vi har samtidigt som vi får en del uppgifter om Dig som söker lägenhet.

På grund av att vi ofta ganska snabbt får en ny hyresgäst är vi många gånger beredda att godta en kortare uppsägningstid från våra befintliga hyresgäster, än de sedvanliga 3 månaderna.

Gör en intresseanmälan på blanketten via länk nedan. Välkommen!

Klicka här för blankett i Word-format

Klicka här för blankett i Adobes pdf-format