Välkommen till R-Bostäder ABs länksida

Här är några användbara länkar.

Den första är till Skövde kommuns hemsida.

Kommunikationerna till Tidan är bra. För Dig som inte har bil gäller bussar.
Tidtabell för bl a busslinje 505 finner Du på Västtrafiks hemsida.

Men varför åka till Skövde när Du kan gå till Olstorps festplats i Tidan?

Antikvariatet ”Böckernas hus” i Tidan har ett mycket stort utbud av böcker.
Mer information på ”bockernas-hus.se


R-Bostäder äger bostadsfastigheter i Skövde kommun.
Fastigheterna ligger i Tidan och Ulvåker, med adresserna
Vårlundavägen 7, 9, 11, 13,15 i Tidan
Skyttelvägen 3 i Tidan
Stora vägen 6 i Ulvåker

Det snabbaste sättet att få en bild av var fastigheterna ligger är att gå in på www.eniro.se.
Tryck på kartor, skriv därefter i sökfältet t ex Vårlundavägen 9 och Du får en karta över Tidan, där Du kan se var fastigheten ligger.


Bostadsbidrag - Bostadstillägg
Våra lägenheter har sådan yta och sådan hyra att de generellt berättigar till fullt bostadsbidrag/bostadstillägg.
För dig som inte är pensionär ansöker du om bostadsbidrag hos Skövde kommun.
Till ansökan ska Du bifoga kopia på hyreskontraktet och kopia på hyresavier.
(Du får hyresavier kvartalsvis av R-Bostäder.)
Blankett för bostadsbidrag och s k försörjningsstöd finns på www.skovde.se

Vi råder Dig att skriva ut blanketten, fylla i den på prov och därefter beställa till hos en handläggare på Socialkontoret och få hjälp med bl a blanketten, så att allt blir rätt.

Bostadstillägg för pensionärer
Pensionärer med låg inkomst får bostadstillägg. Detta betalas ut och hanteras sedan 2010 enbart av
Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndighetens information om Bostadstillägg till pensionärer finner Du här.
Av R-bostäders hyresgäster som uppnått pensionsåldern torde de flesta vara berättigade till bostadstillägg.

- Beräkna bostadstillägg

- Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Ring eller mejla om Du vill hyra

Det är brist på lägenheter i Skövde kommun. Vi har därför en liten kö med personer som vill hyra hos oss.

Om du vill ställa dig i kö skriv ut blanketten ”Intresseanmälan” och posta den till oss Box 8303, 192 06 Sollentuna.
Det går också bra att mejla till
carl-johan.kjellander@taby.mejl.telia.com

Du kan också ringa Carl-Johan 070-796 14 38 eller Folke 070-625 75 15 om du vill hyra en lägenhet.
Om du kontaktar oss kan vi berätta om vi har fått några uppsägningar, hur lång kö vi har samtidigt som vi får en del uppgifter om Dig som söker lägenhet.

På grund av att vi ofta ganska snabbt får en ny hyresgäst är vi många gånger beredda att godta en kortare uppsägningstid från våra befintliga hyresgäster, än de sedvanliga 3 månaderna.

Klicka här för blankett i Word-format

Klicka här för blankett i Adobes pdf-format


Läs mer här


Kontakt och felanmälan
telefon e-post

Klicka här

Blankett Intresseanmälan

Klicka här för blankett i Word-format

Klicka här för blankett i Adobes pdf-format