Tips vid in- och utflyttning

Innan man skall flytta är det mycket som skall ordnas. Nedan har vi listat några tips för att du inte skall missa det viktigaste innan flytten.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress.
Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten.

På Vårlundavägen är det din postadress. Då samtliga lägenhetsinnehavare har ingång från markplanet fick inget lägenhetsnummer.
Samma gäller för våra hyresgäster i markplanet på Skyttelvägen 3.

Men våra hyresgäster på ovanvåningen på Skyttelvägen har däremot ett lägenhetsnummer.
Lägenhetsnumret består av fyra siffror som du t ex finner i ditt kontrakt.

När kan du flytta in?

Om du inte har kommit överens med oss om något annat har du rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla.
Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag, får du flytta in första vardagen därefter.

Telefon
Beställ flyttning av telefon i god tid. Kontakta Din teleopertör, t ex Telia på 90200.
Info om abonnemang med mera finns även på t. ex. www.telia.se och www.tele2.se.

Post
Meddela dina släktingar, vänner och andra kontakter att du flyttar.
Tidningar, bokklubbar, kontokortsföretag, bank- och plusgiro, försäkringsbolag och föreningar
måste få veta att du flyttar liksom din arbetsgivare, posten och folkbokföringen.
Observera att eftersändning, som du själv måste begära hos posten, bara räcker för en viss period.

Adressändring
Adressändringen skall göras senast 5 arbetsdagar före flytt.
Mer information hittar du på http://www.adressandring.se/ där man även kan adressändra direkt på deras hemsida,
eller ring 020-97 98 99. Då får du hem en bekräftelse på flyttanmälan samt två kopior för underskrift.
Den ena kopian skickar Du tillbaka till Adressändringen, den andra skickar Du till det lokala skattekontoret.

Hemförsäkringen
Samtliga hyresgäster ska enligt hyreskontraktet ha en egen hemförsäkring.
Passa på att se över ditt försäkringsbelopp och kolla premierna hos olika försäkringsbolag när du ändå byter adress.

El
Säg upp elabonnemanget. Om Du flyttar in så kontakta elbolaget för att skriva nytt kontrakt.

Egna tv-kanaler och internet
Glöm inte att vid utflyttning säga upp Dina avtal – eller begär flyttning av dem till din nya bostad - för Dina egna tv-kanaler och ditt Internet.

Nycklar
Nycklar hämtar Du hur resp. vicevärd. Före det att Du kan hämta ut nyckeln, ska den första månadshyran vara betald.
Kvitto samt hyreskontrakt ska kunna uppvisas för vicevärden.
Vid utflyttning så lämnar du nycklarna i samband med s. k. avflyttningsbesiktning av lägenheten.

Hälsa på Dina nya grannar
Om du flyttar in är det trevligt om Du hälsar på dina nya närmaste grannar.
En liten gest, som skapar ökar förutsättningarna för bra samverkan i framtiden.

Avflyttningsbesiktning
Om du säger upp Din lägenhet och flyttar till en ny bostad, gör vi i samband med avflyttningen en s. k. avflyttningsbesiktning.
Vid denna kontrollerar vi att Du under hyrestiden har vårdat lägenheten på det sätt som hyreslagen anger.
Och att Du inför avflyttningen städat, rengjort och putsat lägenheten enligt stadgandena om att ”väl vårda lägenheten”. Kom ihåg att alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten skall vara kvar vid avflyttning.

Generellt gäller att lägenheten ska vara tom och välstädad.
Kom ihåg att hyresgästen som kommer efter Dig har fullt upp med sin flytt och att städa efter sig i sitt förra boende!

Vi har genom åren gjort många avflyttningsbesiktningar och fått klagomål från nya hyresgäster
om brister i städningen från den hyresgäst som flyttar.
För att underlätta för Dig får Du i det följande tips om städningen inför flyttningen.
(Skriv gärna ut och pricka av så vinner både Du och vi tid.)

Om du har vanvårdat lägenheten eller ej städat ordentligt vid avflyttning, får vi extra kostnader som vi i vår tur fakturerar Dig.
Det är onödiga utgifter, som Du bör undvika. (Vi har t. o. m. varit med om att hyresgäster tror att vi struntar i att kräva betalning bara för att hyresgästerna har flyttat. Men det är snarat det motsatta, som gäller.
Vi vill värna om våra befintliga hyresgäster genom att få in pengar till underhåll och förbättringar,
varför vi ytterst via kronofogdemyndigheten kräver in vår fordran.)

Badrum och WC
Rensa golvbrunnen till badkaret/dusch.
Gör rent WC-stolens utsidor, dess krök samt tvättställets undersida.
Om det finns kromade rör – gör dem rena och putsa dem.

Grovkök:
Torkskåpet rengörs både in- och utvändigt.
Tvättkorgarna skall vara rena.
Skåp städas in- och utvändigt, glöm inte bort att torka dörrarnas överkanter.
Golvbrunnen rensas.

Kök:
Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
Rengör kokplattornas kanter.
Glöm inte ugnen och värmeskåpet invändigt, samt plåtar. (Specialrengöringsmedel finns som underlättar jobbet.)
Lampkupan skruvas ned och rengörs.
Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena. (Glöm inte heller här dörrarnas överkanter.)
Köksfläkt och köksventiler skall rengöras både in- och utvändigt.
Kyl/frys/svalskåp inkl. överskåp rengörs, avfrostas och vädras. (Stäng av dem, håll dörren öppen.)

Övriga utrymmen
Glöm inte balkong och förrådsutrymmen.

Till sist….

Kom ihåg att alla nycklar till lägenheten skall lämnas tillbaka, även sådana som ni själva anskaffat.
I de hus där det finns bokningstavla till tvättstugan, skall tvättcylindern med nycklar läggas väl synliga i lägenheten.

Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang avseende hushållsel.

Vi önskar Dig lycka till i Ditt nya boende!

Till Dig som flyttar in som hyresgäst hos R-Bostäder AB

Välkommen som hyresgäst hos R-Bostäder AB! Vi ska göra det som vi kan för att Du ska bo bra hos oss.
I hyreskontraktet står när Du tidigast får flytta in m m.

Nyckel får Du kvittera ut av vicevärden. Kontakta oss några dagar före så vi kan bestämma tid.

Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang för din hushållsel.

Tag reda på den avflyttade hyresgästens telefonnummer för snabbare inkoppling av ditt nya telefonnummer.

Observera att hyra skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Uthyrning till Migrationsverket

Vi hyr ut några lägenheter till Migrationsverket. Hyreskontrakten är desamma som för alla andra hyresgäster.
Hyrorna är de förhandlade hyrorna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Samma regelverk gäller för de hyresgäster Migrationsverket anvisar, som för andra hyresgäster.

Tillbaka till startsidan


Tillbaka till startsidan


Avflyttningsbesiktning

R-Bostäder har ungefär 70 bostadslägenheter på bekvämt pendlingsavstånd till Skövde, I genomsnitt bor en hyregäst hos oss i 7- 10 år. När hyregäst flyttar beror det ofta på nytt jobb. Eller att man köper hus i Tidan eller dess närhet.

Vid byte av hyresgäst gör vi s k avflyttningsbesiktning. Erfarenheten visar att besiktningen är bra både för oss och för den gamla och nya hyresgästen.

Vår standardblankett för avflyttningsbesiktning finner Du här.

Fler städtips inför avflyttning finner du här och här.


Ring eller mejla om Du vill hyra

Det är brist på lägenheter i Skövde kommun. Vi har därför en liten kö med personer som vill hyra hos oss.

Om du vill ställa dig i kö skriv ut blanketten ”Intresseanmälan” och posta den till oss Box 8303, 192 06 Sollentuna.
Det går också bra att mejla till
carl-johan.kjellander@taby.mejl.telia.com

Du kan också ringa Carl-Johan 070-796 14 38 eller Folke 070-625 75 15 om du vill hyra en lägenhet.
Om du kontaktar oss kan vi berätta om vi har fått några uppsägningar, hur lång kö vi har samtidigt som vi får en del uppgifter om Dig som söker lägenhet.

På grund av att vi ofta ganska snabbt får en ny hyresgäst är vi många gånger beredda att godta en kortare uppsägningstid från våra befintliga hyresgäster, än de sedvanliga 3 månaderna.

Gör en intresseanmälan på blanketten via länk nedan. Välkommen!

Klicka här för blankett i Word-format

Klicka här för blankett i Adobes pdf-format