Ditt el-abonnemag

Varje hyresgäst har ett eget elabonnemang och betalar sin egen förbrukning av hushållsel,
dvs. all förbrukning som sker av el i lägenheten.
Till exempel den förbrukning som sker via kyl/frys, elspis, tvättmaskin, radio, TV, dator och belysning.
Elpriset höjs år från år och utgifterna för el blir allt större.

Vi försöker att på olika sätt bidra till att hyresgästernas elkostnader ska dämpas,
t ex genom att byta ut äldre vitvaror mot nya.
Men med drygt 60 lägenheter, med i genomsnitt 4 vitvaror per lägenhet,
så är vi tvungna att ta det i den takt där vi byter de som går sönder,
vilka som tur är oftast är de äldsta och därmed har högst elförbrukning.

Så här fungerar elmarknaden

Varje hushåll har två avtal och får två räkningar för el.
En räkning kommer från nätföretaget, en kommer från elhandelsföretaget.
Du är hänvisad till Ditt lokala nätföretag.
Däremot kan Du välja elhandelsföretag. Nätföretaget sköter drift, underhåll och överföring av el,
det andra säljer själva elen.

Det finns tre olika avtalstyper för el; fastpris, tillsvidarepris och röligt elpris.

Ett hushåll på fyra personer använder årligen 6.000 – 7.000 kwh (kilowattimmar.)
Desto mindre el Du förbrukar, desto mindre påverkas klimatet negativt.
Och ju mindre el Du förbrukar, ju lägre elräkning.

Säkringar – byte av proppar

I varje lägenhet finns ett skåp med elsäkringar.
Säkringarna förhindrar överbelastning av elnätet, vilket kan orsaka en hel del otrevligheter.

Det finns två typer av säkringar;

1.Den nya typen, s k automatsäkringar.
Om denna typ av säkring har lösts ut, har den lilla spaken i proppskåpet åkt ned.
Genom att knappa upp spaken till sitt övre läge igen, ska säkringen fungera.
Om säkringen åter utlöses finns det något fel i elsystemet.
Kontrollera först att Du inte har skapat någon felkälla, t ex genom att ha kopplat in någon elektrisk apprat som inte fungerar.
Kontakta därefter oss om felet består.

2.Den gamla typen av säkringar är den med proppar. Dessa finns bl a lägenheterna om 1 rum och kök i Ulvåker.

Om en propp går i Din lägenhet, ska Du själv byta propp. Du ska därför ha proppar i reserv så att Du kan byta.
Propparna har olika färg beroende på hur stark ström den säkrar, dvs. hur många ampere. Proppar som har ett rött öga är t ex för 10 ampere.
Om Du sedan skruvar ut proppen, ser Du att bottenplattan för proppen i proppskåpet är röd, samma färg som ögat i proppen.

Koppla aldrig elektriska apparater t. ex. datorer, avsedda för jordade uttag, i ojordade uttag.
(Jordade uttag är de kontakter, där man ser två metallbitar i uttaget. Dessas uppgift är att leda bort ström om något skulle inträffa.)

Det är förbjudet för hyresgäst att själv koppla el, byta elkontakter m m.

Tillbaka till startsidan


Tillbaka till startsidan


Ring eller mejla om Du vill hyra

Det är brist på lägenheter i Skövde kommun. Vi har därför en liten kö med personer som vill hyra hos oss.

Om du vill ställa dig i kö skriv ut blanketten ”Intresseanmälan” och posta den till oss Box 8303, 192 06 Sollentuna.
Det går också bra att mejla till
carl-johan.kjellander@taby.mejl.telia.com

Du kan också ringa Carl-Johan 070-796 14 38 eller Folke 070-625 75 15 om du vill hyra en lägenhet.
Om du kontaktar oss kan vi berätta om vi har fått några uppsägningar, hur lång kö vi har samtidigt som vi får en del uppgifter om Dig som söker lägenhet.

På grund av att vi ofta ganska snabbt får en ny hyresgäst är vi många gånger beredda att godta en kortare uppsägningstid från våra befintliga hyresgäster, än de sedvanliga 3 månaderna.

Gör en intresseanmälan på blanketten via länk nedan. Välkommen!

Klicka här för blankett i Word-format

Klicka här för blankett i Adobes pdf-format